Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31221
Title: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Other Titles: METHODOLOGICAL FEATURES OF EVALUATION KNOWLEDGE ECONOMY
Authors: Подлужна, Наталія Олександрівна
Keywords: економіка знань
оцінка стану
індекс економіки знань
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 42. С. 41–50.
Abstract: Досліджено основні підходи щодо складу компонентів економіки знань та визначено ті, які доцільно враховувати при оцінці її стану: економічні стимули та інституційний режим, освіта і навчання, НДДКР та інновації, інформаційно-комунікаційні технології, людський розвиток. Зроблено порівняльний аналіз показників оцінки економіки знань – індекс економіки знань, який запропонований Світовим банком у програмі «Методологія оцінки знань»; індекс суспільства знань, який запропоновано у Методиці визначення місця країни в розвитку суспільства знань, що розроблена Департаментом економічного і соціального розвитку Секретаріату ООН; глобальний індекс економіки знань, що розроблено для оцінки готовності країни до становлення економіки, заснованої на знаннях, відповідно до Методики, що запропонована Європейською Економічною Комісією Організації Об'єднаних Націй. Встановлені особливості їх розрахунку, переваги та недоліки. Запропоновано при оцінці стану економіки знань враховувати інші міжнародні коефіцієнти крім спеціальних, основними серед яких є індекси розвитку інноваційної системи, зведені ІКТ-індекси, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс людського розвитку, глобальний індекс талантів, індекс цитування наукових статей та інші. Розрахунок цих індексів дозволить доповнити аналіз та допоможе розгорнуто встановити шляхи до досягнення економікою країни стану економіки знань, слабкі та сильні сторони в політиці її формування, соціальні та економічні орієнтири при розробці довгострокових стратегій на макрорівні. Обґрунтовано значення кожного індексу щодо оцінки загального стану економіки знань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31221
Appears in Collections:Подлужна Н.О., д.е.н., в.о. зав. кафедри ЕОО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf446,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.