Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31211
Title: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Authors: Подлужна, Наталія Олександрівна
Захарова, Оксана Володимирівна
Keywords: систематизація підходів
економіка знань
економіка країни
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: 13. Захарова О.В., Подлужна Н.О. Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Зб. наук. пр. ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Київ, 2016. №2. С. 91-99.
Abstract: У статті систематизовано підходи щодо оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань, виявлено їх спорідненість та взаємозв’язок. Визначено переваги та недоліки основних методик оцінки економіки знань. Запропоновано класифікацію проблем, які властиві кількісної оцінки стану економіки знань на макрорівні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31211
Appears in Collections:Подлужна Н.О., д.е.н., в.о. зав. кафедри ЕООItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.