Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31185
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ВНЕСКУ РЕГІОНІВ У ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
Authors: Подлужна, Наталія Олександрівна
Keywords: економіка знань
регіон
внесок
оцінка
інновації
інформаційно-комунікаційні технології
освіта
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Подлужна Н.О. Визначення внеску регіонів у формування економіки знань в Україні. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. №28 (17). С. 53-57.
Abstract: Запропоновано комплексну методику оцінки внеску регіону у формування економіки знань у країні. Розраховано значення інтегрального індексу успішності формування економіки знань в Україні та її регіонах. У результаті розрахунків умовно області України було згруповано на чотири групи залежно від рівня внеску регіонів, що до них входять, в успішність формування ЕЗ у країні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31185
Appears in Collections:Подлужна Н.О., д.е.н., в.о. зав. кафедри ЕОО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подлужна Н.О. 4.pdf366,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.