Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31154
Title: Організаційно-правове забезпечення політики ґендерної рівності в органах публічного управління
Other Titles: Organizational and legal support of gender equality policy in public administration bodies
Authors: Ганич, Ольга Анатоліївна
Вакі, Марина Віталіївна
Keywords: ґендерна рівність
дискримінація
ґендерний розрив
політика ґендерного перерозподілу
правова регламентація
discrimination
Issue Date: 2019
Publisher: Право та державне управління: збірник наукових праць / [за ред. О.В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя: КПУ, 2019. – № 3 (36). – Т. 2. – С. 212–218
Citation: Ганич О.А. Організаційно-правове забезпечення політики гендерної рівності в органах публічного управлін-ня / О.А. Ганич, М.В. Вакі // Право та державне управління: збірник наукових праць / [за ред. О.В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя: КПУ, 2019. – № 3 (36). – Т. 2. – С. 212–218
Series/Report no.: Право. Публічне управління;
Abstract: Стаття присвячена питанню щодо досягнення в правозастосовній діяльності ґендерної рівності та подолання ґендерної дискримінації в публічному управлінні. Висвітлено національне законодавство, де закріплено правові положення щодо рівності чоловіків та жінок, а також проаналізовані міжнародні акти з ґендерного питання. Досліджено дисбаланс прав та ґендерний розрив в органах публічного управління, а саме наведені статистичні данні щодо процентного співвідношення посадовців жінок та чоловіків в різних ланках влади. Актуальність проблематики ґендерної рівності зумовлюється не тільки тим, що Україна належить до країн, де рівний правовий статус задекларований на законодавчому рівні, але й тим, що спостерігається публічний утиск українського суспільства за ґендерними ознаками. Визначено, що в цілому, чинне законодавство має досить ґрунтовну базу правових зобов’язань і обов’язків щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у процеси України. Проте питання правової регламентації ґендерної рівності в органах державного управління все ще залишається нагальним для вирішення, необхідним є прийняття спеціального закону, який би забезпечував рівні можливості для жінок та чоловіків в публічно-управлінській сфері. Зважаючи на складність вирішення проблеми подолання ґендерного розриву, у статті доводиться необхідність контролю та моніторингу з боку єдиного центрального органу. Обґрунтована пропозиція щодо створення постійно діючого органу – Центру ґендерної рівності, який мусить впроваджувати комплексну політику ґендерного перерозподілу в публічному управлінні та правотворчому процесі на державному й місцевому рівнях. Зроблено висновок, що практичне втілення нормативної бази та механізм її реалізації на рівні державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування дасть змогу забезпечити рівні права і можливості жінок і чоловіків. Наголошено на необхідності запровадження політики ґендерної рівності в органах публічного адміністрування шляхом проведення поступових та плідних заходів, що можуть бути розроблені спільно із громадськими інституціями, які обізнані з ґендерних питань, а також, застосувавши вдалий досвід іноземних держав.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31154
ISSN: УДК 305:35:34](477)
DOI https://doi.org/
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вакі_Ганич_Стаття.pdf319,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.