Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31086
Title: Правове забезпечення державного управління: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
Other Titles: Правове забезпечення державного управління
Authors: Ганич, Ольга Анатоліївна
Keywords: правова регламентація
публічне управління
правотворення
законотворчість
Issue Date: 2013
Publisher: Ганич О.А. Правове забезпечення державного управління: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / О.А. Ганич, О.Л. Леонов. – Донецьк: ТОВ ВРА «Епіцентр», 2013. – 72 с.
Citation: Ганич О.А. Правове забезпечення державного управління: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / О.А. Ганич, О.Л. Леонов. – Донецьк: ТОВ ВРА «Епіцентр», 2013. – 72 с.
Abstract: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Правове забезпечення державного управління» побудовано на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. За кожною з теоретичних тем дисципліни у рекомендаціях розроблено перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, приклади типових індивідуальних завдань, розв’язання яких призвано закріпити у студентів знання, набуті під час лекційних та практичних занять. Методичні рекомендації також містять варіанти контрольних робіт для слухачів заочної форми навчання, тестові завдання, а також список рекомендованих нормативно-правових актів і літератури. Методичні рекомендації призначено для магістрів спеціальності 8.150101 «Державна служба» напряму підготовки 8.150000 «Державне управління» кваліфікації 2419.3 – «Спеціаліст державної служби».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31086
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. самост. правотворчість ДУ.pdf611,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.