Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31085
Title: Правове забезпечення державного управління: методичні рекомендації до проведення практичних занять
Authors: Ганич, Ольга Анатоліївна
Keywords: Правове забезпечення державного управління
правотворення
Issue Date: 2013
Publisher: Ганич О.А. Правове забезпечення державного управління: методичні рекомендації до проведення практичних занять / О.А. Ганич, О.Л. Леонов. – Донецьк: ТОВ ВРА «Епіцентр», 2013. – 47 с.
Citation: Правове забезпечення державного управління
Abstract: Методичні рекомендації містять перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, приклади типових індивідуальних завдань, критерії оцінки знань слухачів та засоби діагностики, порядок поточного і підсумкового контролю оцінювання знань студентів денної та заочної форм навчання, плани практичних занять і практичні завдання, список рекомендованих нормативно-правових актів і літератури. Розраховані на викладачів, слухачів магістратури державного управління денної та заочної форм навчання при підготовці до навчальних занять з дисципліни «Правове забезпечення державного управління». Навчальна дисципліна з правотворчості в державному управлінні, згідно до нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України, містить сім розділів (блоків). Зміст кожного розділу (блоку) розкривається певними нормативно визначеними темами, містить відповідні додатки, перелік літератури та перелік завдань і контрольних питань до кожної теми. Навчальна програма призначена для викладення дисципліни «Правове забезпечення державного управління» для магістрів спеціальності 8.150101 «Державна служба» напряму підготовки 8.150000 «Державне управління» кваліфікації 2419.3 – Спеціаліст державної служби.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31085
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. практ правотворчість ДУ.pdf506,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.