Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31073
Title: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
Authors: Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Коваленко, Юлія Олександрівна
Keywords: Бухгалтерський облік
самостійна работа
Issue Date: 18-Nov-2019
Publisher: Красноармійськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Уклад. Ю.О.Коваленко, О.В.Цвєтнова – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2016. – 80 с.
Abstract: Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до оформлення, структури і змісту контрольної роботи, перелік запитань до семестрового контролю, критерії оцінки знань студентів, список рекомендованих джерел, інструкції до виконання вправ.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31073
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. вказівки БУХ.ОБЛІК.СРС.2016.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.