Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30978
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» (спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент)
Authors: Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Табачкова, Наталія Анатоліївна
Keywords: статистика
самостійна работа
Issue Date: 14-Nov-2019
Publisher: Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» (спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент) / уклад. Н.А.Табачкова, О.В.Цвєтнова. – Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2017. - 50 с.
Abstract: В методичних вказівках представлені мета, завдання, тематичний зміст дисципліни «Статистика», запитання до іспиту та вказівки і завдання до виконання індивідуальної контрольної роботи, приклади вирішення задач, методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика», перелік рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30978
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації по статистиці ОА ЕПР 2016.pdf2,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.