Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30935
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальності 071 Облік і оподаткування) заочної форми навчання
Authors: Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Keywords: Бухгалтерський облік
Галузі економіки
Issue Date: 14-Nov-2019
Publisher: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальності 071 Облік і оподаткування) заочної форми навчання / уклад. О.В.Цвєтнова. – Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2017. – 57 с.
Abstract: Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до оформлення, структури і змісту контрольної роботи, перелік запитань до семестрового контролю, критерії оцінки знань студентів, список рекомендованих джерел, інструкції до виконання вправ. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»(спеціальності 071 «Облік і оподаткування») заочної форми навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30935
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БУХ.ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ УА СРС.2017.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.