Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30778
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу та виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування. Частина 1» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 144 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Authors: Алтухова, Тетяна Володимирівна
Калиниченко, Валерій Вікторович
Keywords: замкнута система автоматичного керування
критерії стійкості
годографи
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Покровьк, ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу та виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування. Частина 1» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 144 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / уклад. Т.В. Алтухова, В.В. Калиниченко. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. – 24 с.
Abstract: Наведені теоретичні відомості та методичні вказівки щодо курсу дисципліни «Теорія автоматичного керування. Частина 1», а також завдання на виконання індивідуальної контрольної роботи з методичними рекомендаціями щодо осмисленого виконання студентами. Завдання представленні у 20 варіантах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30778
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ТАК. Ч1_індивідуальна робота+СРС.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.