Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30759
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛубенець, Андрій Олександрович-
dc.date.accessioned2019-10-17T11:25:02Z-
dc.date.available2019-10-17T11:25:02Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.citationЛубенець, А.О. Модернізація системи управління киплячим шаром котла ТЕС: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 6.050201 «Системна інженерія» (освітня програма «Системна інженерія») / А.О. Лубенець: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2019.- 49 с.uk_UK
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30759-
dc.description.abstractОб'єкт дослідження - система управління киплячим шаром котла ТЕС. Мета проекту – провести модернізацію системи управління киплячим шаром котла ТЕС, що посприяє поліпшенню роботи котельної установки та інших технологічних установок ТЕС. В роботі наведено загальну характеристику ТЕС, основні технічні характеристики роботи підрозділів підприємства, транспорту, системи водопостачання. Наведено аналіз сучасних засобів автоматизації технологічних процесів та розроблена схема комплексної автоматизації ТЕС. Розглянуто котельну установку ТЕС з киплячим шаром, як об’єкт автоматизації, проведено критичний аналіз сучасної елементної бази систем управління киплячим шаром котла ТЕС, обрано напрямок автоматизації котельної установки. Розроблено алгоритм функціонування пристроїв автоматизації в котельній, структурна схема системи управління киплячим шаром котла ТЕС. Сформульовано вимоги до системи автоматизації.uk_UK
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherПокровськ: ДонНТУuk_UK
dc.relation.ispartofseriesСистемна інженерія;;-
dc.subjectТЕСuk_UK
dc.subjectКОТЕЛЬНАuk_UK
dc.subjectКИПЛЯЧИЙ ШАРuk_UK
dc.subjectТЕПЛОПОСТАЧАННЯuk_UK
dc.subjectАВТОМАТИЗАЦІЯuk_UK
dc.subjectПАЛИВОuk_UK
dc.subjectРЕГУЛЯТОРuk_UK
dc.subjectАЛГОРИТМuk_UK
dc.subjectСИСТЕМАuk_UK
dc.titleМодернізація системи управління киплячим шаром котла ТЕСuk_UK
dc.title.alternativeModernization of the control system of the boiling layer of the boiler TPPuk_UK
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-Лубенец-бак.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.