Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30758
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСинявський, Дмитро Васильович-
dc.date.accessioned2019-10-17T11:24:26Z-
dc.date.available2019-10-17T11:24:26Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.citationСинявський, Д.В. Розробка пристрою захисту насосів шахтного водовідливу від кавітації: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») / Д.В. Синявський: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2019.- 53 с.uk_UK
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30758-
dc.description.abstractОб’єкт досліджень – система автоматичного керування та захисту шахтною водовідливною установкою. Метою роботи є обґрунтування принципу побудови, алгоритму контроля й захисту та розробка автоматичного пристрою захисту водовідливної установки від кавітації, який підвищує надійність та ефективність насосів шахтного водовідливу. Виконано критичний огляд та аналіз відомих технічних рішень щодо автоматизації водовідливної установки шахти. Визначені вимоги, яким повинна задовольняти система автоматизації насосними установками водовідливу. Розроблено автоматичний пристрій захисту насосів водовідливної установки від кавітації, який виконано як локальна підсистема АСК ТП шахти.uk_UK
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherПокровськ: ДонНТУuk_UK
dc.relation.ispartofseriesАвтоматизоване управління технологічними процесами;-
dc.subjectШАХТАuk_UK
dc.subjectВОДОВІДЛИВНА УСТАНОВКАuk_UK
dc.subjectНАСОСuk_UK
dc.subjectКАВІТАЦІЯuk_UK
dc.subjectАВТОМАТИЗАЦІЯuk_UK
dc.subjectЗАХИСТuk_UK
dc.subjectАЛГОРИТМuk_UK
dc.subjectПРИЛАДuk_UK
dc.subjectСХЕМАuk_UK
dc.titleРозробка пристрою захисту насосів шахтного водовідливу від кавітаціїuk_UK
dc.title.alternativeDevelopment of a device for protecting pumps from mine drainage from cavitationuk_UK
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Синявський бакроб реп.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.