Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30756
Title: Модернізація системи зрощення прохідницького комбайну типу КСП
Other Titles: Modernization of the system of splicing of a propeller combine type KSP
Authors: Дроздов, Денис Леонідович
Keywords: КСП-32
ТЕХНОЛОГІЯ
ТРУБА
МЕХАНІЗАЦІЯ
ТРАНСПОРТ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АВТОМАТИЗАЦІЯ
ОХОРОНА ПРАЦІ
КОМБАЙН
ЗРОЩЕННЯ
АЛГОРИТМ
ФІЛЬТР
ПРОХІДНИЦЬКИЙ ВИБІЙ
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Дроздов, Д.І. Модернізація системи зрощення прохідницького комбайну типу КСП: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») / Д.І. Дроздов: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2019.- 50 с.
Series/Report no.: Автоматизоване управління технологічними процесами;;
Abstract: Об'єкт дослідження - система зрошення прохідницького комбайну типу КСП-32. Ціль роботи - підвищення надійності і безвідмовності роботи системи зрошення прохідницького комбайну типу КСП-32 за рахунок безперервного контролю забруднення фільтрів та своєчасного попередження персоналу про їх заміну. На підставі дослідження режимів роботи технологічного об'єкта, вивчення сучасного стану на ринку електронних компонентів, для прохідницького комбайну типу КСП-32 наведено опис функціонування системи зрошення комбайну, запропоновано структурну реалізацію блоку керування системою зрошення прохідницького комбайну типу КСП-32.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30756
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-Дроздов-бак.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.