Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30754
Title: Дослідження методу нейромережевого прогнозу відвідування сайту.
Other Titles: Investigation of the method of neural network forecasting of site visit.
Authors: Сова, Аліна Олександрівна
Keywords: Прогноз відвідування сайту
нейромережа
нелінійна авторегресія
лінійна авторегресія
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Сова А. О. Дослідження методу нейромережевого прогнозу відвідування сайту.: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології./ А. О. Сова: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018. - 93 с.
Series/Report no.: Комп’ютерні науки;
Abstract: В роботі у рамках аналізу методів прогнозу буди розглянуті статистичні методи, такі як лінійної авторегресії та лінійні авторегресії-ковзного середнього, а також метод Box-Jenkins, та нейромережні методи, які базувались на нейромережі Елмана першого порядку. Також були розглянуті критерії якості прогнозу. Робота представляє розробку та чисельний аналіз нейромережі нелінійної авторегресії та нейромережі нелінійної авторегресії-ковзного середнього прогнозу відвідування сайту. Для навчання нейромереж використовується алгоритм зворотного поширення похибки, який є різновидом алгоритму корекції похибки. Отримані результати допоможуть далі розвивати й поширювати тему нейромережі прогнозу з використанням інших різновидів нейромереж.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30754
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_M_KHм16_Сова_АО.pdf
  Restricted Access
1,76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.