Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГорпинич Дмитро Олександрович-
dc.date.accessioned2019-07-31T12:24:19Z-
dc.date.available2019-07-31T12:24:19Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.citationГорпинич, Д.О. Модернізація алгоритму системи управління повітряним рухом: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 6.050201 «Системна інженерія» (освітня програма «Системна інженерія») / Д.О. Горпинич: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2019.- 102 с.uk_UK
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30699-
dc.description.abstractМета роботи – розробка автоматичного процесу розподілу та керування повітряними суднами. Оптимізація розподілу пасажирів по літакам а також розподілу повітряних суден по злітно-посадковим смугам за допомогою розробленого у середовищі MATLAB програми з графічним інтерфейсом. В кваліфікаційній роботі вирішені такі основні задачі: - досліджено існуючи методи управління повітряним рухом; - досліджено принцип побудування автоматичних систем управління повітряним рухом; - розроблено алгоритм оптимізації процесів в системі організацій повітряного руху; - спроектовано в середовищі MATLAB графічний інтерфейс; - розроблено програмний код для роботи програми з використанням симплекс метода. Практичним результатом кваліфікаційної роботи є діюче програмне забезпечення для оптимізації плану перевозок та оптимізації злітно-посадкових смуг.uk_UK
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherПокровськ: ДонНТУuk_UK
dc.relation.ispartofseriesСистемна інженерія;-
dc.subjectПОВІТРЯНИЙ РУХuk_UK
dc.subjectАВТОМАТИЗАЦІЯuk_UK
dc.subjectАЛГОРИТМuk_UK
dc.subjectОПТИМІЗАЦІЯuk_UK
dc.subjectMATLABuk_UK
dc.subjectГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙСuk_UK
dc.subjectСИМПЛЕКС МЕТОДuk_UK
dc.titleМодернізація алгоритму системи управління повітряним рухомuk_UK
dc.title.alternativeModernization of the air traffic control system algorithmuk_UK
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горпинич.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.