Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30653
Title: Вдосконалення технологiчної схеми ведення очисних робiт по пласту l1 шахти «Капiтальна» ДП «Мирноrрадвуriлля»
Other Titles: Improvement of the technological scheme of the treatment works on the l1 mine of the Mine" Capital "of the State Enterprise "Myrnorradvugillya"
Authors: Дрига, Андрій Євгенович
Keywords: гірничо-геологічні умови
очисний вибій
мехкомплекс
охорона праці
Issue Date: May-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Дрига А. Є. Вдосконалення технологiчної схеми ведення очисних робiт по пласту l1 шахти «Капiтальна» ДП «Мирноградвугiлля»: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (освітня програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)/ А.Є. Дрига.– Покровськ, ДВНЗ ДоНТУ, 2019. - 92 с.
Series/Report no.: Розробка родовищ та видобування корисних копалин;
Abstract: У квалiфiкацiйнiй роботi проведено аналiз гiрничо-геологiчних i гiрничотехнiчних умов пiдприемства, на пiдставi якого для вiдробки блоку №2 по пласту l1 було запропоновано стовпова система розробки, на основi економiко-математичного моделювання обrрунтовано погоризонтний спосiб пiдготовки, при якому витрати за основними видами гiрничих робiт будуть на 25 % нижче, нiж при шахтному варiантi – панельному. Проведено вибiр очисного обладнання й прийнято механiзований комплекс 2МКД-90. При цьому добове навантаження на лаву складе 1452 т/добу. Розроблено паспорт крiплення i керування покрiвлею у очисному вибоУ. Вдосконалено схему транспорту на дiльницi, запропоновано засоби збiльшення безпеки при веденнi гiрничих робiт, зокрема при роботi в умовах загрозливостi вугiльного пласта до раптових викидiв.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30653
Appears in Collections:ОС "Магістр" Гірничого факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_М_РККзм-17_Дрига_АЄ.pdf647,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.