Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30618
Title: Обгрунтування технології освітлення стоків в умовах шахти «Курахівська»
Other Titles: Justification of technological refreshment of drains in the conditions of Kurakhovskaya mines
Authors: Ламшина, Катерина Андріївна
Keywords: освітлення стоків
очищення стічних вод
гідросфера
гірнича промисловість
хлорування
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Ламшина, К.А. Обгрунтування технологiї освiтлення стокiв в умовах шахти «Курахiвська»: випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / К.А. Ламшина. –Покровськ: ДонНТУ, 2019.-60 с.
Abstract: Об'єктом дослідження є водне господарство ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля". Предметом дослідження є технології повторного використання води в умовах ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", для зниження впливу на навколишнє природне середовище.. Мета роботи: вибір і обґрунтування технологічної схеми освітлення шахтної води у поверхневих спорудах в умовах підприємства ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля". Методи дослідження: при виконанні роботи був використаний комплексний метод дослідження: аналіз та узагальнення інформаційних джерел, присвячених впливу гірничодобувних підприємств на стан навколишнього природного середовища; аналіз технологій підготовки шахтних вод для їх повторного використання на технологічні потреби. Відповідно до поставленого завдання в роботі проведено дослідження можливості повторного використання шахтних вод і розроблена технологічна схема очишення шахтних вод для умов підприємства ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля".
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30618
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Б_ЕКОЛ15_Ламшина_КА.pdf
  Restricted Access
1,11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.