Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30613
Title: Вибір і обґрунтування технологічної схеми очищення стічних вод з метою їх повторного використання в умовах ПАТ "ШУ "Покровське"
Other Titles: The choice and justification of the technological scheme of sewage treatment for the purpose of their reuse in the conditions of PAT ShUPokrovsk "
Authors: Пужас, Наталія Ігорівна
Keywords: стічні води
технологічна схема
хімічний склад,
гіпохлориднатрія
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Пужас, Н.І. Вибір і обґрунтування технологічної схеми очищення стічних вод з метою їх повторного використання в умовах ПАТ "ШУ "Покровське" випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Н.І. Пужас. –Покровськ: ДонНТУ, 2019.- 78 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: водне господарство ПАТ «Шахтоуправління "Покровське"» Предмет дослідження: процеси очистки шахтних вод для повторного використання. Мета роботи: вибір і обґрунтування технологічної схеми очищення стічних вод з метою їх повторного використання в умовах ПАТ "ШУ "Покровське" Методи дослідження: при виконанні роботи був використаний комплексний метод дослідження: аналіз та узагальнення інформаційних джерел, присвячених екологічного стану водних ресурсів навколо підприємства; еколого-економічний аналіз основних природоохоронних заходів і обов’язкових вимог зменшення скидів в природні водойма гірничим підприємством. У відповідності з поставленою метою в роботі проведено дослідження хімічного складу шахтної води, можливе спрямування її на повторне використання. На цій основі розроблена схема очищення шахтної води , приведені необхідні розрахунки та розроблено оцінку прийнятих рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30613
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Б_ЕКОЛ15_Пужас_НІ.pdf
  Restricted Access
1,82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.