Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30611
Title: Підвищення екологічної безпеки при експлуатації породних відвалів шахти «Капітальна»
Other Titles: Increase of ecological safety at exploitation of the waste heaps of the mine "Capital"
Authors: Метла, Валерія Дмитрівна
Keywords: шахта
терикон
породний відвал
горіння
екологічна безпека
горіння
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Метла, В.Д. Підвищення екологічної безпеки при експлуатації породних відвалів шахти «Капітальна»: випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / В.Д. Метла –Покровськ: ДонНТУ, 2019.- 97 с.
Abstract: У роботі розглянуто актуальне питання використання породних відвалів діючого гірничо-добувного підприємства. Шахтна промисловість є надважливою галуззю промисловості сходу України і в енергетичному, і в економічному плані. Однак проблема раціонального використання породних відвалів, що утворюються, є на сьогодні актуальним екологічним питанням. Породні відвали гірничодобувних виробництв займають великі території, є джерелом токсичного та радіаційного забруднення і можуть становити значну екологічну небезпеку через горіння. В даній роботі аналізуються масштаби проблеми породних відвалів в Донецькому регіоні, розглянені види породних відвалів, проаналізований існуючий досвід поводження з породними відвалами та запропоновані шляхи підвищення екологічної безпеки при експлуатації породних відвалів діючого гірничодобувного підприємства «Шахта «Капітальна».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30611
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Б_ЕКОЛ15_Метла_ВД.pdf
  Restricted Access
1,8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.