Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30610
Title: Підвищення якості стічних вод гірничодобувних підприємств шляхом використання вищих гідробіонтів
Other Titles: Improving the quality of waste water of mining enterprises through the use of higher hydrobionts
Authors: Марченко, Катерина Володимирівна
Keywords: мінералізація стічних вод
біоплато
вищі водні рослини
динаміка росту гідробіонтів
температурні умов
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Марченко, К.В. Підвищення якоті стічнх вод гірничодобувних підприємств шляхом використання вищих гідробіонтів: випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / К.В. Марченко–Покровськ: ДонНТУ, 2019.- 74 с.
Abstract: У даній роботі проведені експериментальні дослідження впливу температурних умов навколишнього середовища на динаміку росту гідробіонтів в біоочисному спорудженні та розробка на цій основі способу застосування вищих водних рослин для очищення стічних вод. При виконанні роботи був використаний комплексний метод дослідження: аналіз та узагальнення інформаційних джерел, присвячених питанням зниження мінералізації стічних вод; експериментальні дослідження впливу температурних умов навколишнього середовища на динаміку росту гідробіонтів та впливу динаміки росту біомаси вищих водних рослин на якість води. В роботі дано рішення науково-технічної задачі, що полягає в встановленні закономірностей впливу температурних умов навколишнього середовища на динаміку росту гідробіонтів та розробка на цій основі способу підвищення якості стічних вод гірничовидобувних підприємств.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30610
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Б_ЕКОЛ15_Марченко_КВ.pdf
  Restricted Access
2,61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.