Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30526
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки/ денної та заочної форм навчання
Authors: Ярош, І.В.
Черняк, Т.О.
Keywords: SQL Server
Файл даних
Журнал транзакцій
Таблиці
Запити
Фільтри
Діаграми
тригери
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: Дисципліна «Проектування інформаційних систем» відноситься до однієї з основних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки фахівців спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
Description: Для одержання балів з кожної роботи студент здає викладачу повністю оформлений звіт, демонструє на екрані монітору комп’ютера результати виконання лабораторної роботи, а також відповідає на питання викладача (проходить процедуру захисту). Під час співбесіди при захисті лабораторної роботи студент повинен показати знання про мету виконання роботи, за теоретичним матеріалом, методами виконання кожного етапу роботи, змістом основних розділів оформленого звіту з демонстрацією результатів на конкретних прикладах. Студент повинен вміти правильно аналізувати отримані результати.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30526
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВЛР_ПІС_бак.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.