Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30525
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Проектування інформаційних систем» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання
Authors: Ярош, І.В.
Черняк, Т.О.
Keywords: SQL
Інформаційні системи
База даних
База знань
Файл даних
Об’єкт зв’язку
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: Конспект лекцій складений відповідно до вимог державних освітніх стандартів і рекомендований для студентів, які здобувають освітній ступень «бакалавр» освітньо-професійної програми підготовки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
Description: Головною метою даного курсу є познайомити студентів з методами розробки в таких системах як Microsoft SQL Server 2012 та Microsoft Visual Studio 2012. Даний конспект лекцій призначений для студентів вже знайомих з програмуванням і розробкою баз даних інформаційних систем. Конспект лекцій призначений для студентів денної й заочної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30525
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЛ_ПІС_бак.pdf750,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.