Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30524
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Програмування мобільних та вбудованих пристроїв» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання
Authors: Ярош, І.В.
Черняк, Т.О.
Keywords: JAVA
Змінні
Масиви
Оператори
Інкапсуляція
Успадкування
Поліморфізм
Пакети
Обробка виключень
Багатопоточне програмування
Класи
Користувацький інтерфейс
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: Конспект лекцій складений відповідно до вимог державних освітніх стандартів і рекомендований для студентів, які здобувають освітній ступень «бакалавр» освітньо-професійної програми підготовки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
Description: Конспект лекцій призначений для студентів денної й заочної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Метою викладання дисципліни є формування знань і умінь, необхідних для програмування мобільних та вбудованих пристроїв. Завданням дисципліни є навчити студентів використовувати мови програмування Java і компонентів середовища NetBeans для створення мобільної гри. У результаті вивчення курсу «Програмування мобільних та вбудованих пристроїв» студент повинен оволодіти не тільки теорією, але й вміти створювати механізм роботи мобільної гри, рівні гри, динамічні ігрові об'єкти та їх взаємодію, звукові ефектів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30524
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lekcii_pmu_ua (1 semestr)_1.doc8,59 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.