Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3038
Title: Методи підвищення творчої активності в інженерній освіті
Authors: Бєльков, Д.В.
Текучьов, В.Є.
Keywords: TRANSFORMATION METHODS
MORPHOLOGICAL METHODS
CREATIVE ACTIVITY IN THE ENGINEERING EDUCATION
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Бєльков Д.В, Текучьов В.Є. Методи підвищення творчої активності в інженерній освіті/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільства», м. Донецьк, 30 травня – 01 червня 2011 р. − Донецьк: ДонНТУ, с.239-242.
Abstract: В роботі розглянуті методи рішення творчих задач необхідні для підвищення творчої активності в інженерній освіті. Проаналізовані достойності, недоліки і особливості трансформаційних і морфологічних методів. Показана доцільність злагодженого використовування цих методів для підвищення творчої активності. Запропонована процедура асоціативного пошуку рішень методом АРВЗ.
Description: Methods of decision of creative tasks are considered in work. It is necessary for the rise of creative activity in the engineering education. The dignity, failing and features of transformation and morphological methods were analyzed. The expedience of concerted use methods for the rise of creative activity is shown. Procedure of association search of decisions by the transformation method is offered.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3038
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.