Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30318
Title: Модернізація системи автоматичного управління паровим котлом шахтної котельної
Other Titles: Modernization of automatic control systems of a steam boiler of a mine boiler house
Authors: Онікєєнко, Дмитро Віталійович
Keywords: БАРАБАННИЙ ПАРОВИЙ КОТЕЛ
АВТОМАТИЗАЦІЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
РЕГУЛЯТОР
МОДЕЛЮВАННЯ
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Онікєєнко, Д.В. Модернізація системи автоматичного управління паровим котлом шахтної котельної: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») / Д.В. Онікєєнко: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-
Series/Report no.: Автоматизоване управління технологічними процесами;
Abstract: Об’єкт розробки - система автоматичного управління паровим барабанним котлоагрегатом ДКВР 10-13. Мета - підвищення якості системи управління котловим агрегатом шляхом модернізації системи автоматичного управління рівнем води барабані. Методи й засоби розробки: методи системного аналізу та декомпозиції, теорії автоматичного управління, комп'ютерного моделювання, аналізу результатів експерименту. Результат розробки – система управління котловим агрегатом на основі сучасних засобів автоматизації, що дозволяє підтримувати рівень води у заданих межах з мінімальними затратами енергії. Використовуючи методи моделювання спроектованої системи управління котлоагрегатом з синтезованим регулятором в пакеті MATLAB&Simulink підтверджено адекватність розробленої моделі на якісному рівні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30318
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-Оникеенко-бак.pdf490,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.