Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГладков, Олексій Ілліч-
dc.date.accessioned2019-04-18T07:22:20Z-
dc.date.available2019-04-18T07:22:20Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.citationГладков, О.І. Модернізація системи автоматичного управління шахтного електровозу: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») / О.І. Гладков: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-uk_UK
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30316-
dc.description.abstractОб'єкт дослідження - система автоматизації зарядного пристрою шахтного електровозу. Ціль роботи - підвищення надійності і безвідмовності роботи зарядного пристрою за рахунок застосування системи керування тиристорним випрямлячем. На підставі дослідження технологічного об'єкта, огляду літературних джерел, вивчення сучасного стану елементної бази автоматизації позначеного об'єкта розроблено структурну, функціональну і принципову схеми системи керування тиристорами випрямляча зарядного пристрою шахтного електровозу, розроблено алгоритм функціонування, зроблено техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень.uk_UK
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherПокровськ: ДонНТУuk_UK
dc.relation.ispartofseriesАвтоматизоване управління технологічними процесами;-
dc.subjectТЕХНОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВАuk_UK
dc.subjectМЕХАНІЗАЦІЯuk_UK
dc.subjectТРАНСПОРТuk_UK
dc.subjectСТАЦІОНАРНІ УСТАНОВКИuk_UK
dc.subjectЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯuk_UK
dc.subjectАВТОМАТИЗАЦІЯuk_UK
dc.subjectОХОРОНА ПРАЦІuk_UK
dc.subjectЕЛЕКТРОВОЗНА ВІДКАТКАuk_UK
dc.subjectСТРУМuk_UK
dc.subjectАКУМУЛЯТОРuk_UK
dc.subjectТИРИСТОРuk_UK
dc.subjectВИПРЯМЛЯЧuk_UK
dc.subjectАЛГОРИТМuk_UK
dc.subjectВИБУХОБЕЗПЕЧНА ОБОЛОЧКАuk_UK
dc.titleМодернізація системи автоматичного управління шахтного електровозуuk_UK
dc.title.alternativeModernization of automatic control systems for mine electric locomotivesuk_UK
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-Гладков-бак.pdf612,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.