Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30311
Title: Модернизація системи автоматичного управління однокінцевої відкатки шахти
Other Titles: Modernization of the system of automatic control of one-stop shaft of the mine
Authors: Кучер, Ігор Олександрович
Keywords: ПІДЙОМ
ЛЕБІДКА
КАНАТ
ТРАНСПОРТ
СТАЦІОНАРНІ УСТАНОВКИ
АВТОМАТИЗАЦІЯ
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
АЛГОРИТМ
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Кучер, І.О. Модернизація системи автоматичного управління однокінцевої відкатки шахти: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Автоматизоване управління технологічними процесами») / І.О. Кучер: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-
Series/Report no.: Автоматизоване управління технологічними процесами;
Abstract: Об'єкт дослідження - система автоматизації однокінцевої канатної відкатки. Ціль роботи - підвищення надійності і безвідмовності роботи канатної відкатки за рахунок застосування нових елементів та засобів в системі керування однокінцевої канатної відкатки. На підставі дослідження технологічного об'єкта, огляду літературних джерел, вивчення сучасного стану елементної бази автоматизації позначеного об'єкта розроблено структурну, функціональну і принципову схеми системи управління однокінцевої канатної відкатки, розроблено алгоритм функціонування, зроблено техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30311
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-кучер-бак.pdf733,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.