Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30303
Title: Обґрунтування структури електронної системи контролю концентрації оксиду вуглецю в вихлопних газах автомобільного транспорту
Other Titles: Substantiation of the electronic system structure for the carbon monoxide concentration monitoring in exhaust gases of the road transport.
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Юріївна
Keywords: вимірювання
концентрація
оксид вуглецю
електронна система
швидкодія
точність
структура
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Ігнатьєва, В.Ю. Обґрунтування структури електронної системи контролю концентрації оксиду вуглецю в вихлопних газах автомобільного транспорту / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 171 Електроніка. – ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Електроніка;
Abstract: Отримала подальший розвиток математична модель вимірювача на основі оптико-абсорбційного методу контролю концентрації оксиду вуглецю, яка враховує вплив дестабілізуючих факторів (зміну температури та тиску, концентрацію двооксиду вуглецю) на параметри оптоелектронного вимірювача, що дозволило оцінити метрологічні характеристики вимірювальної системи для реальних умов експлуатації. Розроблено апаратно-програмний спосіб компенсації впливу зміни температури і тиску газового середовища на характеристики вимірювача концентрації оксиду вуглецю, що дозволило зменшити на порядок відносну похибку вимірювання.до каналу вимірювання температури, який потрібен для підвищення показників точності вимірювання концентрації активних іонів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30303
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ЕЛТ16_Ігнатьєва_ВЮ.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.