Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30240
Title: Дослідження та удосконалення системи автоматичного управління вентилятором місцевого провітрювання
Other Titles: Research and improvement of the local ventilation unit control system
Authors: Вербовська, Ганна Сергіївна
Keywords: MATLAB
САУ
ВМП
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
СИСТЕМА
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Вербовська, Г.С. Дослідження та удосконалення системи автоматичного управління вентилятором місцевого провітрювання: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізація «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)/ Г.С. Вербовська: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-..
Abstract: Більшість шахт Донбасу є зверхкатегорійними. Вибухобезпечність руднічної атмосфери залежить від багатьох факторів, найважливішими з яких є концентрація метано-пилової суміші в повітрі тупикової виробки. На діючих шахтах існує декілька систем автоматизації, що частково забезпечують контроль газо-пилової суміші в повітрі, але кожна з них має суттєві недоліки. Мета роботи.Необхідно розробити удосконалену систему автоматичного провітрювання тупикової виробки шляхом використання фактору фізико-хімічної складової рудничного повітря та урахуванням економічної ефективності. Об'єкт дослідження. Автоматизоване провітрювання тупикового забою. Методи дослідження.Теоретичні основи гірничої справи; методи теорії автоматичного управління; методи математичної фізики і теорії вимірів; методи математичного моделювання; методи будуваннята оцінки моделі в ППП MATLAB. Основні завдання: 1. Розробка вдосконаленої системи автоматичного провітрювання тупикової виробки на основі коефіцієнту вибухобезпечності та регулювання витратою і вологістю повітря. 2. Розробка математичної моделі САУ провітрювання на основі регулювання електродвигунів ВМП та насосної установки зрошування. 3. Визначення адекватності роботи удосконаленої автоматизованої системи шляхом аналізу її перехідних істалих режимів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30240
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістрська робота_Вербовська.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.