Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30239
Title: Дослідження та удосконалення режимів роботи автоматизованого скіпового підйому
Other Titles: Research and improvement of modes of operation of mine automated skip lift
Authors: Горішняк, Сергій Геннадійович
Keywords: ПІДЙОМНА МАШИНА
САУ
MATLAB
К.К.Д.
СКІП
ГРУЗ
ПІ-РЕГУЛЯТОРА
ДВИГУН
ЦИКЛ
ДІАГРАМА
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Горішняк, С.Г. Дослідження та удосконалення режимів роботи автоматизованого скіпового підйому: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізація «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)/ С.Г. Горішняк: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-96 с.
Series/Report no.: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
Abstract: Транспорт з канатною тягою належить до типу так званого перериваного транспорту, коли доставка вантажу в конкретний пункт призначення здійснюється, так би мовити, «порціями» лімітованого обсягу по масі. Ця обставина не слід вважати недоліком такого роду транспорту, так як у багатьох виробничих процесах саме порційний характер переміщення вантажу є єдино прийнятним і бажаним.Необхідно розробити удосконалену систему роботирежимів автоматизованого скіпового підйому. Основні завдання: 1. Розробка вдосконаленої системи систему роботирежимів автоматизованого скіпового підйому. 2. Розробка математичної моделі САУ роботирежимів автоматизованого скіпового підйому. 3. Визначення адекватності роботи удосконаленої автоматизованої системи шляхом аналізу її перехідних і сталих режимів. Висновки: 1. Доведена актуальність удосконалення режимів роботи автоматизованого скіпового підйому для ефективного ведення гірничого виробництва, шляхом аналізу існуючи АСУ та рівнем розробленості даної теми. 2. Знайдені шляхи удосконалення системи автоматизованого скіпового підйому. 3. Проведено математичне моделювання запропонованої системи автоматизованого скіпового підйому.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30239
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська робота_Горішняк.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.