Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30111
Title: Управління кредитними ризиками банківських установ
Authors: Горб, Ігор Сергійович
Keywords: КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, КРЕДИТ, КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ, РИЗИК, ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ КРЕДИТУВАННЯ, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, ОПТИМІЗАЦІЯ
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Горб І. С. Управління кредитними ризиками банківських установ / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Фінанси, банківська справа та стхування;
Abstract: Автором у випускній кваліфікаційній роботі досліджено зміст кредитних відносин комерційних банків, досліджено кредитний ризик в системі ризиків банківської діяльності, вивчено особливості процесу управління кредитними ризиками банківських установ, здійснено аналіз практики кредитної діяльності на прикладі однієї з найкрупніших фінансово-кредитних установ банківської системи України – ПАТ «Ощадбанк». За результатами проведеного аналізу обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення управління кредитними ризиками, пошуку шляхів забезпечення підвищення ефективності кредитних операцій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30111
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Б_ФБСзп-16_Горб_І._С.pdf938,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.