Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30077
Title: Вдосконалення маркшейдерського забезпечення експлуатації поверхневого канатно-стрічкового конвеєра КЛК збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська» ПрАТ «Донецьксталь» -металургійний завод»
Authors: Черман, Юлія Олегівна
Keywords: маркшейдерський моніторинг
інструментальні спостереження
накопичення помилок
точність
додаткові заходи
високоточні супутникові
вимірювання
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Вдосконалення маркшейдерського забезпечення експлуатації поверхневого канатно-стрічкового конвеєра КЛК збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська» ПрАТ «Донецьксталь» -металургійний завод»/Випускна квалифікаційна робота на здобуття освітнього ступпеня "магістр" за спеціальністю 184 "Гірництво" - ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018
Series/Report no.: Геодезія та землеустрій;
Розробка родовищ та видобування корисних копалин;
Abstract: Черман Ю.О. Вдосконалення маркшейдерського забезпечення експлуатації поверхневого канатно-стрічкового конвеєра КЛК збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська» ПрАТ «Донецьксталь» -металургійний завод / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (спеціалізація «Маркшейдерська справа»). – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. Проаналізовано стан і досвід експлуатації при розвитку гірничих робіт.Першочерговим завданням ставилося визначення такої конфігурації мережі і такої методики вимірювань, які забезпечать більшу жорсткість мережі і більш високу точність вимірювань.Для збільшення жорсткості маркшейдерської мережі КЛК замість ходу полігонометрії було запропоновано побудувати мережу у вигляді лінійно-кутової мережі, складеної з трикутників пов'язаних через конструктивні елементи конвеєра.Для зменшення помилок визначення координат пунктів було вирішено змінити технологію побудови мережі і створювати мережу з найбільш жорстких фігур: трикутників і геодезичних чотирикутників. Для підвищення точності мережі було вирішено додатково використовувати високоточні супутникові вимірювання
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30077
Appears in Collections:ОС "Магістр" Гірничого факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_Мм-17_Черман.pdf3,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.