Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30072
Title: Управління портфелем страхової організації
Authors: Сімонова, Юлія Сергіївна
Keywords: СТРАХУВАННЯ, АНДЕРАЙТИНГ, СТРАХОВИЙ ПОТРФЕЛЬ, ПЕРЕСТРАХУВАННЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, БАНКРУТСТВО, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Сімонова Ю.С Управління портфелем страхової організації / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Фінанси, банківська справа та стхування;
Abstract: Об’єкт дослідження - страхова компанія. Предмет дослідження - управління портфелем страхової організації. Мета роботи – розглянути теоретичні аспекти управління портфелем страхової організації та запропонувати шляхи його удосконалення і оптимізації. Автором у випускній кваліфікаційній роботі розглянуто поняття страхового портфеля; розглянуто специфіку управління портфелем страхової організації; висвітлено нормативно-правові основи страхової діяльності в Україні; здійснено аналіз діяльності ПрАТ СК «ВУСО» за 2015-2017 роки; розроблено пропозиції заходів із удосконалення управління страховим портфелем ПрАТ СК «ВУСО».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30072
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Б_ФБСзп-16_Сімонова Ю.С.pdf8,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.