Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30071
Title: Теоретичні засади організації обліку та аналізу виробничих запасів (на прикладі ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля»)
Authors: Харабара, Регіна Равільєвна
Keywords: ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ, ВУГЛЕДОБУВНА ГАЛУЗЬ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Харабара Р. Р. Теоретичні засади організації обліку та аналізу виробничих запасів (на прикладі ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля»)») / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 071 Облік і оподаткування – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Облік і оподаткування;
Abstract: Об’єктом кваліфікаційної роботи є ВП «Шахта «5/6». Предметом роботи є дослідження теоретичних засад організації обліку виробничих запасів на вугледобувних підприємствах. Мета кваліфікаційної роботи – дослідити організацію обліку та проаналізувати виробничі запаси на прикладі ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля». Визначено сутність виробничих запасів, їх класифікацію та нормативно-правове забезпечення, вивчено організацію облікової політики та бухгалтерського обліку виробничих запасів ВП «Шахта «5/6», досліджено проведення інвентаризації виробничих запасів на ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля. Під час виконання кваліфікаційної роботи були використані такі методи дослідження, як: спостереження, вимірювання, моделювання, прогнозування, порівняння, графічний метод та ін.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30071
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+++Харабара_ДИПЛОМ.pdf762,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.