Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30070
Title: Аналіз фінансового стану підприємства та удосконалення його методичного забезпечення
Authors: Мадоніч, Микита Сергійович
Keywords: фінансовий стан, аналіз, методичні підходи до аналізу, ін-тегральний аналіз фінансового стану, дискримінантний аналіз
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Мадоніч М.С. Аналіз фінансового стану підприємства та удосконалення його методичного забезпечення / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» напряму підготовки 072 Фі-нанси, банківська справа та страхування. – ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, 2019.
Series/Report no.: Фінанси, банківська справа та стхування;
Abstract: Автором у випускній кваліфікаційній роботі досліджено зміст поняття «фінансовий стан», розкрито традиційний та новітні підходи до аналізу фінан-сового стану, проаналізовано фінансовий стан Донецької філії ПАТ «Укртелеком», запропоновано напрями удосконалення методичного забезпечення аналі-зу фінансового стану. За результатами проведеного дослідження наведено пропозиції стосовно щодо використання дискримінантного аналізу та інтегрального фінансового аналізу на підприємстві.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30070
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мадонич.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.