Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30030
Title: Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України
Other Titles: Legal regulation of foreign trade activity in the conditions of realization of integration aspirations of Ukraine
Authors: Ганич, Ольга Анатоліївна
Токунова А.В.
Малига А.В.
Дутов М.М.
Валітов С.С.
Малолітнева В.К.
Ашурков О.О.
Keywords: правова регламентація
зовнішньоторгівельна діяльність
господарсько-правовий механізм
Issue Date: 2015
Publisher: Legal regulation of foreign trade activity in the conditions of realization of integration aspirations of Ukraine
Citation: Господарсько-правова відповідальність у зовнішньо-економічній діяльності / О.А. Ганич, А.В. Токунова, А.В. Малига та ін. // Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України: монографія. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – С. 69-131.
Series/Report no.: Право;Розділ 3 (С. 69-131)
Abstract: Розглянуто проблеми формування правового підґрунтя щодо підвищення ефективності господар-сько-правового механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Досліджено шляхи удосконалення правового забезпечення реалізації інтеграційного вибору України, оцінено можливі ризики та наслідки такого кроку з метою забезпечення інтересів суспільства, держави та окремих суб'єктів госпо-дарювання. Запропоновано Концепцію правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності за умов змін її міжнародно-правового режиму, яка вміщує в себе не тільки напрями вдосконалення господарсько-правового механізму державного регулювання зовнішньотор-говельної діяльності, а й надає перелік конкретних заходів щодо досягнення поставленої мети.
Description: Досліджено шляхи удосконалення правового забезпечення реалізації інтеграційного вибору України, оцінено можливі ризики та наслідки такого кроку з метою забезпечення інтересів суспільства, держави та окремих суб'єктів госпо-дарювання. Запропоновано Концепцію правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності за умов змін її міжнародно-правового режиму, яка вміщує в себе не тільки напрями вдосконалення господарсько-правового механізму державного регулювання зовнішньотор-говельної діяльності, а й надає перелік конкретних заходів щодо досягнення поставленої мети.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30030
ISSN: 978-617-7323-56-2
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розділ 3 Монографія.pdf9,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.