Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30025
Title: Аналіз зовнішнього боргу України за 2015-2016 роки
Other Titles: Analysis of external debt of Ukraine for 2015-2016 years
Authors: Ганич, Ольга Анатоліївна
Коврига, Катерина Сергіївна
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішній борг
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Матеріали всеук-раїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю): «Публічне управління: розвиток конституціона-лізму в Україні та прове-дення конституційної реформи» присвячена 20-ї річниці Конституції Ук-раїни (м. Красноармійськ 8-9 червня).
Citation: Матеріали всеук-раїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю): «Публічне управління: розвиток конституціона-лізму в Україні та прове-дення конституційної реформи» присвячена 20-ї річниці Конституції Ук-раїни (м. Красноармійськ 8-9 червня). – м. Красно-армійськ: ДВНЗ «Доне-цький національний тех-нічний університет», 2016р. – С. 87-91.
Series/Report no.: Право. Публічне управління;
Abstract: Проаналізовано зовнішні зобов`язання приватного сектору економіки за данними НБУ за 2015-2016рр.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30025
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ганич_Коврига.pdf3,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.