Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30011
Title: Організація обліку та внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства (за матеріалами приватного підприємства «Красноармійський ливарно-механічний завод»)
Other Titles: Accounting organization and internal control of financial activity of the enterprise (on material of the private enterprise “Krasnoarmiysk casting-mechanical plant”)
Authors: Шевченко, Катерина Сергіївна
Keywords: доходи, фінансовий результат, фінансовий стан, прибуток, організація обліку, аналіз діяльності, внутрішній контроль
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Шевченко К.С. Організація обліку та внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства (за матеріалами приватного підприємства «Красноармійський ливарно-механічний завод») / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі досліджено сутність і порядок формування доходів та фінансового результату. Проведений аналіз організації бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності Приватного підприємства «Красноармійський ливарно-механічний завод». Надано пропозиції щодо удосконалення внутрішнього контролю фінансових результатів та відображення інформації про формування фінансових результатів у регістрах бухгалтерського обліку.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30011
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко Е.С..pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.