Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30005
Title: Удосконалення обліку і контролю руху та наявності основних засобів на підприємстві (за матеріалами державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська»)
Other Titles: Accounting improvement and capital control and availability of basic means at the enterprise ( on materials of the State Enterprise “Coal company “Kranolymanska”)
Authors: Клетченко, Олена Володимирівна
Keywords: Основні засоби, знос основних засобів, амортизація, первісна вартість основних засобів, залишкова вартість основних засобів, аудит основних засобів.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Клетченко О. В. Удосконалення обліку і контролю руху та наявності основних засобів на підприємстві (за матеріалами державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська») / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі досліджено економічну сутність, визначення та оцінку основних засобів, методи нарахування зносу та амортизації. Проаналізовано організацію синтетичного та аналітичного обліку основних засобів, їх динаміку та структуру. Надано пропозиції щодо удосконалення обліку та контролю основних засобів на підприємстві.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30005
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клетченко В 2.pdf418,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.