Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30004
Title: Організація обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи (за матеріалами Ясинуватської районної державної лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області)
Other Titles: Accounting organization and control of incomes and expenses of the state-financed organization (on materials of Yasunuvatska district state clinic of Veterinary Medicine of central board of administration of State service of Ukraine for food safety and consumer protection in Donetsk region)
Authors: Єгорова, Юлія Станіславівна
Keywords: Облікова політика, бухгалтерський облік, дохід, видатки, спеціальний фонд, бюджетний кодекс, загальний фонд, запаси.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Єгорова Ю. С. Організація обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи (за матеріалами Ясинуватської районної державної лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області) / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі проаналізовано особливості визначення поняття обліку, доходів, витрат бюджетної установи, а також контроль виконання кошторису доходів та витрат; організацію обліка в розрізі статей бюджетної класифікації й строгу відповідність обліку й звітності вимогам нормативних документів. Досліджено аналітичні розрахунки, напрямки роботи та динаміку зростання основних фінансових показників загального та спеціального фондів. На основі дослідження, формування фінансової звітності в установі доведено, необхідність її удосконалення.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30004
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Егорова Ю.С..pdf830,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.