Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30003
Title: Організація бухгалтерського обліку надходження та використання бюджетних асигнувань (за матеріалами відділу культури Ясинуватської райдержадміністрації)
Other Titles: Accounting organization of revenues and budgetary allocations (on materials of Department of Culture of Yasynovatska district public administration)
Authors: Діброва, Галина Геннадіївна
Keywords: Бюджет, бюджетні асигнування, кошторис, державний сектор, загальний фонд, облікова політика.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Діброва Г. Г. Організація бухгалтерського обліку надходження та використання бюджетних асигнувань (за матеріалами відділу культури Ясинуватської райдержадміністрації) / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі досліджено поняття та принципи здійснення бюджетних асигнувань, розглянуто порядок обліку бюджетних асигнувань відповідно до законодавства України. Надано економіко-організаційну характеристику відділу культури Ясинуватської райдержадміністрації та проаналізовано організацію обліку бюджетних асигнувань відділу культури. Розроблено рекомендації щодо впровадження внутрішнього контролю та з удосконалення організації обліку бюджетних асигнувань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30003
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дiброва Г.Г..pdf774,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.