Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30001
Title: Бухгалтерський облік і контроль капітальних витрат бюджетної установи (за матеріалами Очеретинської селищної ради)
Other Titles: Accounting and capital expenditure control of the state-financed organisation (on materials of village council of Ocheretyno Village)
Authors: Бичкова, Світлана Сергіївна
Keywords: Капітальні витрати, видатки, загальний фонд, спеціальний фонд, кошторис, облікова політика, організація обліку, контроль.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Бичкова С. С. Бухгалтерський облік і контроль капітальних витрат бюджетної установи (за матеріалами Очеретинської селищної ради) / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі досліджено поняття витрат у державному секторі, їх класифікацію, розглянуто порядок обліку капітальних витрат бюджетних установ. Проведено аналіз діяльності та капітальних витрат Очеретинської селищної ради, досліджено організацію бухгалтерського обліку та облікову політику селищної ради, вивчено організацію обліку капітальних витрат селищної ради. Надано пропозиції з впровадження системи внутрішнього контролю та з удосконалення організації бухгалтерського обліку капітальних витрат селищної ради.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30001
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бичкова С.С..pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.