Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30000
Title: Організація та методика обліку і аналіз виконання кошторису бюджетної установи (за матеріалами Управління соціального захисту населення Ясинуватської райдержадміністрації)
Other Titles: Accounting methodology and implementation of calculations of state-financed organisation (on materials of Social Protection Administration of Yasynovatska district public administration)
Authors: Гук, Ганна Вікторівна
Keywords: Державна цільова програма, кошторис, доходи, видатки, програмно-цільовий метод, виконання кошторису
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Гук Г. В. Організація та методика обліку і аналіз виконання кошторису бюджетної установи (за матеріалами Управління соціального захисту населення Ясинуватської райдержадміністрації) / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі досліджена методика обліку «Кошторисів доходів та витрат загального фонду бюджету» у державному секторі. Проведено аналіз формування видатків за державними цільовими програмами, досліджена структура бюджетного процесу за напрямками ведення соціально-економічної діяльності. Проаналізовані планово-фінансові показники кошторису за кодами економічної класифікації видатків та результативність внесення змін до кошторисних призначень. Запропоновані шляхи удосконалення та оптимізації організації бухгалтерського обліку у державному секторі
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30000
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гук Г.В..pdf761,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.