Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29999
Title: Удосконалення обліку та контролю фінансової звітності на підприємстві (за матеріалами відокремленого підрозділу «Шахта «Котляревська» державного підприємства «Селидіввугілля»)
Other Titles: Improvement of accounting and financial records of the enterprise (on materials of separate unit of the «Kotlyaresky» Mine of the State Enterprise «Selidvugillya»)
Authors: Горбатюк, Алла Миколаївна
Keywords: Фінансова звітність, форми фінансової звітності, фінансові результати, аналіз фінансової звітності, аудит фінансової звітності.
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровськ: ІІ ДонНТУ
Citation: Горбатюк А. М. Удосконалення обліку та контролю фінансової звітності на підприємстві (за матеріалами відокремленого підрозділу «Шахта «Котляревська» державного підприємства «Селидіввугілля») / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.-ІІ ДВНЗ Дон НТУ, Покровськ, 2019.
Abstract: В роботі досліджено економічну сутність фінансової звітності, визначені класифікація, завдання та основні вимоги щодо інформаційно-аналітичного заповнення. Проаналізовано організацію подання фінансової звітності та надано пропозиції щодо удосконалення форм та контролю фінансової звітності на підприємстві.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29999
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горбатюк В 2.pdf375,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.