Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29964
Title: Фази-регулювання положення двомасової електромеханічної системи
Other Titles: Fuzzy logic based speed control of the two-mass electromechanical system
Authors: Мальцев, Дмитро Володимирович
Keywords: СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
НЕЧІТКА ЛОГІКА
КЛАСИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР
ФАЗІ РЕГУЛЮВАННЯ
MATLAB
МОДЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА
СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Мальцев, Д. В. Фази-регулювання положення двомасової електромеханічної системи: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 6.050702 "Електромеханіка" (освітня програма "Електромеханіка") / Д. В. Мальцев.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 96 с.
Series/Report no.: Електромеханіка;
Abstract: Розробки проводилися на основі теорії нечіткої логіки і фазі регулювання електроповоду постійного струму. Для дослідження спроектованої системи застосовувався метод математичного моделювання на персональному комп’ютері із застосуванням програмного пакету MATLAB і його додатку Simulink. В результаті виконання проекту виконано проектування фазі регулятора, виконаний розрахунок параметрів об’єкта регулювання, синтезовано передавальні функції регуляторів і інших вузлів системи. За допомогою моделювання досліджено перехідні процеси в системі у робочих режимах і уточнені параметри регуляторів. Розроблено принципову схему і виконана її реалізація в програмному середовищі MATLAB. Спроектована система може застосовуватися для механізмів, режими роботи яких характеризуються значними перехідними процесами при роботі. Зокрема, до таких механізмів належать слідкуючі приводи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29964
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мальцев Дмитро Володимирович.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.