Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29834
Title: Обґрунтування параметрів технологічної схеми проведення підготовчих виробок при відробці запасів шахтного поля ВП «Шахта «Котляревська»
Other Titles: Justification of the parameters of the technological scheme for conducting preparatory workings in the development of mine field reserves at the Mine "Kotlyarevskaya"
Authors: Бєлік, Сергій Олександрович
Keywords: прохідницький вибій
комбайн
питомі витрати
охорона праці
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Бєлік, С.О. Обґрунтування параметрів технологічної схеми проведення підготовчих виробок при відробці запасів шахтного поля ВП «Шахта «Котляревська»: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (освітня програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)/ С.О. Бєлік: Покровськ: ДВНЗ ДоНТУ, 2018. – 77с.
Series/Report no.: Розробка родовищ та видобування корисних копалин;
Abstract: У кваліфікаційній роботі розглянуті умови відробки пласту l2/. Для розглянутої частини шахтного поля були запропоновані до застосування панельний спосіб підготовки і стовпова система розробки, засоби механізації очисних робіт, розраховано добове навантаження на лаву. Проведено вибір раціональної технологічної схеми проведення дільничної виробки та обґрунтовано її параметри на основі комплексного розгляду умов підготовки виїмкових стовпів, з врахуванням витрат на технологію проведення: початкових, майбутніх періодів та експлуатаційних. Вперше встановлено залежності питомих витрат за технологіями проведення з урахуванням чинників, що впливають. За встановленими залежностями визначено несуттєві та значущі чинники та запропоновано доцільні стратегії покращення фінансового стану підприємства за рахунок використання технологій проведення виробок з раціональними параметрами. На основі встановлених залежностей було визначено параметри технології проведення гірничих виробок для підготовки виїмкових стовпів по пласту l2/ шахти «Котляревська», що дозволить суттєво зменшити собівартість видобутку вугілля.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29834
Appears in Collections:ОС "Магістр" Гірничого факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_ М_РККмз16_Бєлік_СО.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.