Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29819
Title: Обґрунтування параметрiв технологiї пiдтримання пластових пiдготовчих виробок по пласту l1 шахти «1/3 Новогродiвська»
Other Titles: Substantiation of the parameters of the technology of maintenance of reservoir preparatory workings on the layer l1 of the mine "1/3 Novogrodivska"
Authors: Гончаровський, Леонід Павлович
Keywords: шахта
пiдготовчi пластовi виробки
змiщення
стiйкiсть
пiдтримання
вивали
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Гончаровський, Л.П. Обґрунтування параметрiв технологiї пiдтримання пластових пiдготовчих виробок по пласту l1 шахти «1/3 Новогродiвська»: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (освітня програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)/ Л.П. Гончаровський: Покровськ: ДВНЗ ДоНТУ, 2018. – 75с.
Series/Report no.: Розробка родовищ та видобування корисних копалин;
Abstract: У квалiфiкацiйнiй роботi розглянутi умови вiдробки запасiв пласту l1 шахти «1/3 Новогродiвська». Обrрунтовано необхiднiсть повторного використання пiдготовчих виробок в таких умовах. Проведено прогноз змiщень порiд контуру виробки для дiлянки шахтного поля, що мае вiдпрацьовуватись. Встановлена необхiднiсть впровадження додаткових заходiв щодо забезпечення експлуатацiйного та безаварiйного стану пiдготовчих виробок. Доведено про можливiсть повторного використання виробок в умовах пласта l1. Проаналiзовано заходи щодо пiдтримання виробок на великих глибинах, з яких випливае, що перспективними та ефективними заходами е використання крiплень посилень у виробках. Розглянуто питання впровадження додаткових заходiв. Запропоновано використання крiплень посилення та збiльшення щiльностi основного крiплення. Також стiйкiсть виробок була розглянута с позицiї вивалоутворення. Розраховано несучу здатнiсть крiплення, його щiльнiсть, вагу порiд в зонi вивалу, а також час формування вивалу. На основi виконаних розрахункiв зроблено висновки про забезпечення експлуатацiйного та безпечного стану виробок.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29819
Appears in Collections:ОС "Магістр" Гірничого факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_РККм-17_Гончаровський_ЛП.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.