Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29793
Title: Аналіз виробничого травматизму та заходи його зниження в умовах шахти «Новодонецька» ПСП «ШП «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»
Other Titles: Analysis of occupational injuries and measures to reduce it under the conditions of the Novodonetsk mine SIU mine management Bilozerske "LLC" DTEK Dobropillyavugillya "
Authors: Панько, Дар’я Геннадіївна
Keywords: шахта
виробничий травматизм
очисні роботи
підготовчі роботи
шахтний транспорт
кріплення
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Панько, Д.Г. Аналіз виробничого травматизму та заходи його зниження в умовах шахти «Новодонецька» ПСП «ШУ «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (спеціалізація «Охорона праці») / Д.Г.Панько:Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ,2018.-50с.
Series/Report no.: спеціалізація «Охорона праці в гірництві»;
Abstract: Магістерська робота присвячена аналізу виробничого травматизму та заходам його зниження в умовах шахти «Новодонецька» ПСП «ШП «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» з метою зниження травматизму в очисних та підготовчих вибоях. В роботі наведена стисла характеристика шахти «Новодонецька» ПСП «ШП «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», її основні техніко-економічні показники, технологія проведення підготовчих виробок, ведення очисних робіт. В магістерській роботі встановлено, що найбільша кількість травм, в значній своїй частині, припадає на очисні та підготовчі вибої і травматизм, який трапляється протягом всієї довжини підготовчих виробок. На підставі аналізу виробничого травматизму по шахті «Новодонецька» ДП «Добропіллявугілля» в період 2008-2018 р.р., а також вивчення літературних джерел запропоновано рекомендації щодо впровадження пріоритетних заходів у сфері вдосконалення безпеки праці.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29793
Appears in Collections:ОС "Магістр" Гірничого факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ОПГм17_Панько_ДГ.pdf774,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.