Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2979
Title: КСЕНОФОБІЯ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ: РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ДИХОТОМІЇ
Authors: Мошовський, Тарас Михайлович
Keywords: ксенофобія та толерантність
номінально секуляризована культура Нового часу
Issue Date: 7-Dec-2011
Abstract: В статті розглядається релігійна складова міжетнічних стосунків. Автор констатує онтологічне навантаження дихотомії “Ми-Вони”, її аксиологічну значимість у житті індивіда зокрема та міжкультурному діалозі загалом. Стаття окреслює авторську думку про те, що толерантність стає можливою виключно у номінально секуляризованій культурі Нового часу.
Description: В статье рассматривается религиозная составляющая межэтнических отношений. Автор констатирует онтологическую нагруженность дихотомии «Мы - Они», её аксиологическую значимость в жизни индивида и межкультурном диалоге в целом. Статья очерчивает авторскую мысль о том, что толерантность становится возможной исключительно в номинально секуляризированной культуре Нового времрени.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2979
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.