Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29786
Title: Комплекс заходів щодо попередження захворювань, пов’язаних з працею людей у пильній атмосфері ш. «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля»
Other Titles: Complex of measures on prevention of diseases connected with the work of people in the dusty atmosphere of sh. «Capitalna» SE «Minorradvugillya»
Authors: Яковенко, Ірина Олексіївна
Keywords: шахта
рудниковий пил
боротьба з пилом
комплексне знепилювання
пилоутврення
пилоподавлення
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Яковенко, І.О. Комплекс заходів щодо попередження захворювань, пов’язаних з працею людей у пильній атмосфері ш. «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» : Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (спеціалізація «Охорона праці в гірництві»)/ І.О. Яковенко:Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ,2018.-46с.
Series/Report no.: спеціалізація «Охорона праці в гірництві»;
Abstract: В роботі наведена стисла характеристика шахти «Капітальна», гірничо- геологічні умови відпрацювання пластів, технологія проведення підготовчих виробок та ведення очисних робіт. Проаналізовані застосовувані на шахті «Капітальна» заходи комплексного знепилювання повітря, а саме способи та засоби боротьби з пилом в умовах пласту l1 при виїмці вугілля, при проведенні гірничих виробок, при вантажно- транспортних процесах, знепилювання вихідного струменя повітря, застосування індивідуальних заходів боротьби з пилом. Наведені недоліки, які можливі при застосуванні цих способів та засобів в існуючих умовах. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності боротьби з пилом, а саме: для покращення ефекту пилоподавлення при зволоженні вугілля в массиві рекомендоване нагнітання води у пласт через шпури з мінімальною довжиною фільтруючої частини, для підвищення ефективності зрошування запропоновано застосування розчину змочувача ДБ, для підвищення безпеки БВР під час проведення виробок рекомендовано заповнення привибійного простору піною.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29786
Appears in Collections:ОС "Магістр" Гірничого факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська робота Яковенко І.О..pdf703,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.